Nieuw ICOON-artikel over gebruik van online platforms

1 mrt 2018

Het tijdschrift Beleid en Maatschappij brengt een themanummer uit over de kluseconomie (BenM 2018-2). De redactie is in handen van Tamara Metze en Fabian Dekker. Ferry Koster levert vanuit ICOON en bijdrage met het artikel "Organisatiekenmerken en het gebruik van digitale platforms ".

Deze studie richt zich op de vraag welke organisatiekenmerken kunnen verklaren waarom organisaties gebruikmaken van digitale platforms.
Waar bestaand onderzoek verklaringen vooral zoekt in kenmerken van de technologie zelf gaat in dit onderzoek de aandacht uit naar drie meer algemene organisatiekenmerken, te weten (1) ervaringen met technologie; (2)
opvattingen over technologie; en (3) aandacht binnen arbeidsorganisaties voor menselijk kapitaal. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen platforms, namelijk: platforms voor het aanbieden van producten en diensten en platforms voor het samenwerken met andere organisaties.

Op woensdag 30 mei vindt een kennissessie bij de Sociaal-Economische Raad. Tijdens deze (besloten) bijeenkomst worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd en volgt een discussie met Mariette Hamer (voorzitter SER) en een aantal SER-leden over platformisering van de economie.

Ferry Koster is bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck en werkzaam voor Kenniscentrum ICOON.

Meer weten over: Nieuw ICOON-artikel over gebruik van online platforms?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers