Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

De Motie
mr. Giel Schikhof en Jeanne Hoogers

blog

De Kamer heeft een motie aangenomen die zich bemoeit met de samenstelling van het bestuur van de Onderwijscoöperatie. Er moeten echte leraren in en geen bestuurders.

VM vraagt Paul van Meenen, een van de indieners, hoe het zo is gekomen. Liesbeth Verheggen vertelt hoe wonderlijk het is als je dit overkomt en Giel Schikhof stelt zichzelf de vraag of dit de nieuwe werkelijkheid is voor verenigingen in de lobby.

Wie is de baas in Onderwijs-Polderland?
Met het aannemen van een motie van de Tweede Kamerleden Van Meenen en Rog mengt het parlement zich in de discussie die is ontstaan rond het bestuur van de Onderwijscoöperatie. De motie verzoekt de regering te bevorderen dat op zo kort mogelijke termijn het bestuur van de Onderwijscoöperatie wordt overgedragen aan een interim-bestuur van leraren die het vertrouwen hebben van de beroepsgroep.

Wordt dit normaal?
Het aannemen van deze motie roept tenminste twee vragen op die vanuit verenigingsoogpunt interessant zijn: in hoeverre gaat de politiek over de benoeming van het bestuur van een private vereniging en welk recht heeft de politiek om zich inhoudelijk te bemoeien met het beleid van een private vereniging? Kunnen we binnenkort een motie verwachten van de SP waarin minister Koolmees wordt opgeroepen het bestuur van de Metaalunie te vervangen omdat in het overleg met de vakbonden geen overeenstemming wordt bereikt om de lonen van de werknemers in de kleinmetaal meer te verhogen? Of een motie van de VVD aan diezelfde minister om de besturen van de opleidings- en opleidingsfondsen op te roepen, in de geest van Marc van der Meer in zijn speech tijdens de O&O-conferentie bij de SER op 6 april jl., om serieus werk te maken van intersectorale samenwerking tussen de fondsen?

Lees het compete artikel uit VM #2 2018

Meer weten over: De Motie?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers

Download publicatie

De Motie - VM #2 2018 pdf