Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

E-health of gewoon effectieve zorg…
Iris van Bemmel

blog

Van 20 tot 26 januari 2018 wordt weer de e-Healthweek georganiseerd. Dit evenement is op twitter als #EHW2018 nog net geen trending topic. Er wordt veel afgetwitterd over al die ideeën die in deze week worden gepresenteerd. Mede dankzij de actieve omarming vanuit ook het ministerie van VWS van het thema, is het aantal initiatieven op dit gebied werkelijk booming.

Fabrikanten van medische hulpmiddelen en – technologie, verenigd in Nefemed, ontwikkelen al langere tijd zorg gerelateerde ICT-oplossingen waarmee grote financiële besparingen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd is sprake van verhoging van kwaliteit van leven van veel betrokken patiënten en cliënten. Het is daarom zeer positief, dat er steeds meer aandacht komt voor alle mogelijke ICT-oplossingen (hip geframed als e-Health) die direct kunnen bijdragen aan vermindering van zorgkosten.

Ik zie wel een aandachtspunt in dit e-Health’geweld’: graag goed oog hebben en oor houden voor de mensen die ermee aan de slag moeten. Hen actief betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van apps en ict-oplossingen levert de echte besparingen op. Weten hoe professionals er mee kunnen en willen werken. En meenemen van meningen van patiënten die aangeven wat de meerwaarde moet zijn om er langdurig gebruik van te willen maken. Alleen dan zal het bestaande zorg verbeteren of (kosten van) zorg vervangen.

e-Health wordt dus al dagelijks toegepast in de zorg. Vaak zijn de toepassingen minder revolutionair en spectaculair, maar wel o zo nuttig als je het hebt over effecten en gevolgen voor patiënten of professionals. Denk aan (kleuren)indicatoren in incontinentie- en wondverbanden om het aantal verbandwissels (door personeel of de gebruiker zelf) te verminderen. Deze kunnen ook signaleren of een ander materiaal een betere oplossing is op dat moment. Of de inzet van monitorsystemen om te kijken of de kwaliteit van de urine zodanig is dat bacteriële infecties voorkomen worden die nierschade bij zelfkatheterisatie kunnen veroorzaken. Of het verplicht deelnemen aan digitaal lotgenotencontact tussen patiënten die een nieuwe heup of knie hebben gekregen. Mede door uitwisseling van informatie en ervaringen kan het aantal ligdagen na operatie terug van 6 dagen naar enkel dagopname. Of sensoren tbv signalering van mogelijke ontwikkeling van decubitus waardoor vroegtijdig ingegrepen kan worden in instellingen of na operaties. Dit levert naast enorme besparingen in kosten, ook vermindering van veel leed, pijn en dure behandelingen op. En wat te denken van bloedtestsystemen waardoor pijnlijk prikken niet meer nodig is maar wel binnen een paar seconden de uitkomst van de glucosemeting bekend is?

Zeker, innovatie is één van de veelbelovende routes naar kwaliteit en kostenbesparing in de zorg. En e-Health is daar een goed voorbeeld van. e-Health is geen doel op zich, maar een instrument om te komen tot betere zorgoplossingen voor individuele gebruikers én kostenbesparing voor de langere termijn. En die dan in gezamenlijkheid ontwikkelen en implementeren. Ik wens u veel inspiratie toe bij de e-Healthweek.

Meer weten over: E-health of gewoon effectieve zorg…?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers