Denise van Denderen FA

Inspecteur SNA

Denise van Denderen is inspecteur voor Stichting Normering Arbeid (SNA). Zij heeft als taak het steekproefsgewijs analyseren van de inspectierapporten van de inspectie-instellingen waarmee SNA samenwerkt. Op basis van deze analyse brengt zij advies uit en/of treedt ze in overleg met een inspectie-instelling over geconstateerde knelpunten en afwijkingen.

Van 2011 tot 2017 was Denise werkzaam als inspecteur bij één van de inspectie instellingen waarmee de SNA samenwerkt. Zij voerde daar inspecties uit voor onder andere het SNA keurmerk.