Dorothé van den Aker

Accountmanager

Dorothé van den Aker is bij Wissenraet Van Spaendonck actief als projectmanager en verenigingsmanager voor OVAL, de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan en voor het het Platform Indicatie en Advies. Daarnaast biedt zij HR-support aan ondernemers en was zij in2011/2012 de projectleider en HRD-adviseur voor het project Excelleren.nu in de regio’s Noord-Brabant en Zeeland. Zij beschikt over 25 jaar ervaring op het brede terrein van mens en werk, met name met arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken in de rol projectmanager, (verander)manager en HR adviseur. Bij Emplooi, Werk voor Vluchtelingen, was zij negen jaar verantwoordelijk voor het vrijwilligersmanagement, de externe positionering van de organisatie en fondsenwerving. Daarnaast heeft zij bij diverse publieke en private organisaties ervaring opgedaan in (internationale) werving en selectie, arbeidsbemiddeling, sectorbeleid en HR advies.
Dorothé van den Aker heeft de Akademie Mens Arbeid afgerond en daarnaast onder meer een leergang Veranderkunde gevolgd.