drs. Carmen de Jonge

Directeur

Carmen de Jonge is algemeen directeur van Wissenraet Van Spaendonck en lid van de algemene directie van de Van Spaendonckgroep. Zij is betrokken bij de positionering van diverse brancheorganisaties in de arena van stakeholders, politiek en overheid. Zij is de (stille) kracht achter veranderingsprocessen en begeleidt verenigingen in hun positionering en aansturing. Eerder was zij ook zelf actief als branchedirecteur voor Boaborea, de brancheorganisatie voor Werk, Loopbaan en Vitaliteit en heeft daarbij de belangenbehartiging in al haar facetten mogen vormgeven.

Daarnaast is Carmen de Jonge actief in diverse verenigingsnetwerken en raden van advies; initieert nieuwe allianties om van daaruit tot innovatie te komen. Zij is een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter bij verenigingsactiviteiten.

Carmen de Jonge is haar loopbaan zo'n 25 jaar geleden begonnen bij een woningcorporatie. Daarna heeft zij de stap gezet naar Arbeidsvoorziening en de eerste ervaringen opgedaan in een privatiserende re-integratiemarkt. Naast de beleidsmatige invalshoek heeft zij ervaring in het management en de bestuurlijke processen rondom wonen (volkshuisvesting en buurten), werken (economie en arbeidsmarkt) en sociale zekerheid.