drs. Daniëlle Mares

Accountmanager

Daniëlle Mares is accountmanager bij Wissenraet Van Spaendonck. Zij is verantwoordelijk voor de secretariaatsvoering van CAO-partijen, sociale fondsen en O&O-fondsen uit diverse industriële sectoren zoals de zeilmakerijen en de houtverwerkende industrie. Haar deskundigheid is een combinatie van thematische kennis en kennis van procesmanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving. Haar inhoudelijke kennis ligt op het vlak van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, opleiding en ontwikkeling. De basis hiervoor is gelegd tijdens haar studie Arbeid en sociale zekerheid en heeft zich via een beleidsfunctie bij de vakcentrale CNV bij Wissenraet Van Spaendonck verder ontwikkeld. Voorbeelden zijn haar bijdrage aan het Meerjarigbeleidskader voor het scholingsfonds in de apothekersbranche en haar rol als trekker van het Platform O&O, waar thema’s als langer doorwerken en intersectorale mobiliteit aan de orde komen.