drs. John Griep

Senior Accountmanager

John Griep is een allround verenigingsmanager die momenteel vanuit Wissenraet Van Spaendonck onder meer directeur is van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) en secretaris van de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN).

Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in het managen van branche verenigingen, stichtingen en samenwerkingsverbanden. John heeft zowel kennis van het mkb (hij was ruim 6 jaar regiomanager van MKB-Nederland in Brabant) als van het grootbedrijf (als sectormanager bij FME-CWM, de organisatie van werkgevers in de grootmetaal/metalectro.

Daarnaast is John vanuit Wissenraet Van Spaendonck actief als interim-manager bij brancheorganisaties. Zo heeft hij voor Bouwend Nederland en bij MKB-Nederland interim-opdrachten vervuld. Tenslotte is John betroken geweest bij een aantal adviestrajecten die door Wissenraet Van Spaendonck ten behoeve van branche-organsiaties zijn uitgevoerd.