drs. Paul Jutte

Accountmanager

Paul Jutte is een allround verenigingsmanager die momenteel binnen Wissenraet Van Spaendonck actief is op het terrein van zelfregulering. Hij is werkzaam voor de Stichting Normering Arbeid en de Stichting Perspectiefverklaring. Belangrijk raakvlak van deze twee keurmerken is de arbeidsmarkt, welk onderwerp hij sinds zijn studietijd al bestudeert en volgt.

Met bijna 20 jaar ervaring in het managen van brancheverenigingen heeft hij niet alleen goede algemene kennis, maar ook specifieke kennis met betrekking tot genoemde zelfregulering, waaronder het ontwikkelen en onderhouden van ondernemerscodes en kwaliteitscriteria.

Paul is thuis in het MKB. Hij werkte onder meer als bedrijfseconomisch adviseur in de tuinbouw en als verenigingsmanager bij de brancheorganisatie van kansspelondernemers en de brancheorganisatie van particuliere ondernemers in de ouderenzorg. Bovendien heeft hij kennis en ervaring in het openbaar bestuur, als gemeenteraadslid in Wateringen.