drs. Petra van de Goorbergh

Manager Werk & Gezondheid

Petra van de Goorbergh is sinds 2008 werkzaam bij Wissenraet Van Spaendonck. Zij is sinds 1 oktober 2010 directeur van OVAL, de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan die op 3 juli 2012 is ontstaan vanuit een fusie tussen Boaborea en Nobol. Daarnaast is zij als projectmanager actief voor diverse organisaties in de sociale zekerheid en zorg. Zij heeft ruime ervaring in belangenbehartiging en beleidsvorming op het vlak van gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid, verzuimbegeleiding, arbobeleid, re-integratie en inkomensverzekeringen. Naast de inhoudelijke expertise heeft zij ruime ervaring in het aansturen en coördineren van bestuurlijke en verenigingsprocessen.

Petra van de Goorbergh is ruim 15 jaar geleden na haar studie Arbeid en Sociale Zekerheid haar loopbaan begonnen bij het Tica (later Lisv). Daarna heeft zij de stap gezet naar het Verbond van Verzekeraars en was daar mede verantwoordelijk voor de lobby over de WIA, afschaffing WAZ en beleggingsverzekeringen. Zij heeft hierdoor kennis van en ruime ervaring in het speelveld van de sociale zekerheid in de private en publieke sector.