drs. Ton de Kok

Senior Accountmanager

Ton de Kok is als senior accountmanager bij Wissenraet Van Spaendonck sinds september 2006 actief op het terrein van sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid, re-integratie, employability, (sociaal) ondernemerschap en beroepsonderwijs.

Zijn expertise komt met name tot uiting in business development: het ontwikkelen van innovatieve, praktisch realiseerbare dienstverleningsconcepten op basis van een grondige analyse van markt- en maatschappelijke ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende marktkansen. Bij Wissenraet Van Spaendonck is dat onder andere tot uiting gekomen in de ontwikkeling en landelijke implementatie van In Bedrijf, een publiek/privaat samenwerkingsverband van UWV WERKbedrijf, ruim 50 gemeenten en 60 re-integratiebedrijven gericht op het duurzaam naar werk begeleiden van moeilijk plaatsbare werkzoekenden middels begeleide leerwerkbanen. Daarnaast is hij verantwoordelijk geweest voor de op- en inrichting van de Sociale Ondernemerskamer, een belangenvereniging voor sociale ondernemers.

Ton de Kok is zijn loopbaan 25 jaar geleden begonnen in de (beroepsgerichte) volwasseneneducatie. In opvolgende functies heeft hij zich beziggehouden met de ontwikkeling, implementatie en het management van werkgelegenheidsprojecten, commerciële dienstverlening en business development (Randstad) en re-integratiedienstverlening in binnen- en buitenland (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Engeland).