ir. Jolet Woordes

Keurmerkspecialist / Accountmanager

Is sinds 1999 werkzaam als manager bij Wissenraet Van Spaendonck. Als project- en verenigingsmanager is zij vooral actief voor diverse organisaties op sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid. Haar expertise ligt daarnaast op het vlak van zelfregulering, in het bijzonder keurmerken, erkenningsregelingen, gedragscodes en convenanten voor dienstverlening. Zij heeft meerdere verenigingen en stichtingen geholpen bij de afwegingen rondom zelfregulering en het daadwerkelijk opzetten van regelingen en inrichten van beheersorganisaties.

Jolet Woordes is na haar studie tot bedrijfskundige ingenieur haar loopbaan begonnen in de industrie als projectmanager op het gebied van kwaliteit, arbo en veiligheid. Daar heeft zij ook internationale ervaring opgedaan.