Marloes Rijken

Accountmanager

Marloes Rijken is werkzaam voor Wissenraet Van Spaendonck als accountmanager en projectmedewerker. Binnen projecten als Brabants Besten en The Reshoring Connection zet zij haar ervaring binnen het netwerk in om (regionale) samenwerkingsverbanden verder te helpen op thema’s die passen binnen Innovatief ondernemerschap. Mede door het organiseren van bijeenkomsten wordt ondernemers een podium geboden en van kennis voorzien. Daarnaast gaat zij werkzaamheden uitvoeren voor OVAL, de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan.

Marloes neemt graag een voortrekkersrol en heeft genoeg aan een paar woorden om zaken voor elkaar te krijgen. Haar financiële achtergrond en opgedane ervaring komt haar goed van pas in de uitvoering en vertaling naar concrete stappen en het creëren van mogelijkheden tot samenwerking. Marloes heeft vele kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken voor diverse verenigingen opgezet en uitgevoerd. Daarnaast is Marloes actief binnen (regionale) ondernemersnetwerken zoals de Junior Kamer Hart van Brabant.