Martin Honcoop

Hoofd financiele administratie

Martin Honcoop is sinds 2001 werkzaam op de Financiële Administratie van Wissenraet van Spaendonck. Als Hoofd Financiële Administratie is hij verantwoordelijk voor de administratie van zo’n 80 brancheorganisaties. De financiële administratie draagt zorg voor de gehele administratie van een brancheorganisatie, van het innen van contributies tot en met uiteindelijk het opstellen van de jaarrekening. Ook het voeren van diverse projectadministraties en subsidieverantwoordingstrajecten vindt onder zijn verantwoordelijkheid plaats
Martin is hét klankbord voor diverse besturen en verenigingen waar het gaat om het doorlichten en optimaliseren van de officeprocessen. Van ledenadministratie tot financiële administratie; van aanmelding tot contributiefactuur. U bent verzekerd van een efficiënte en kloppende inrichting van uw proces.