Martin Soeterboek

Administrateur

Martin is sinds enkele jaren werkzaam op de Financiële Administratie van Wissenraet van Spaendonck. Als administrateur beheert hij de administraties van ongeveer 40 brancheorganisaties, waaronder VNO-NCW Brabant Zeeland en enkele Sociale Fondsen.

De financiële administratie draagt zorg voor de gehele administratie van haar cliënten, van het innen van contributies tot en met het opstellen van de jaarrekening. Ook het voeren van diverse projectadministraties en subsidie verantwoordingstrajecten behoren tot zijn werkzaamheden.