mr. Anita van der Schuur

Accountmanager

Anita van der Schuur is sinds 2010 werkzaam bij Wissenraet Van Spaendonck waarbij zij onderdeel uitmaakt van het cluster Arbeidsverhoudingen. Anita is als juridisch medewerker betrokken bij cao-secretariaten en sociale fondsen in verschillende sectoren, wisselend van de gemaksvoedingsindustrie tot de kunsteducatie. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van cao-geschillen en –klachten. Daarnaast is zij, vanwege haar kennis van sectorale opleidingfondsen, mede betrokken bij het Platform O en O.

Anita’s kennis ligt voornamelijk op het vlak van arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen en opleiding en ontwikkeling. De basis hiervoor is gelegd tijdens haar studie Recht en Management aan de Universiteit van Tilburg waarin zij zich voornamelijk heeft gespecialiseerd in het arbeids- en ondernemingsrecht. Daarnaast heeft zij haar kennis op het gebied van (collectief) arbeidsrecht vergroot tijdens een juridische stage bij een advocatenkantoor en als medewerker van de Rechtswinkel Tilburg.