René de Gruijter

Accountmanager

Sinds 2009 is René de Gruijter werkzaam als verenigingsprofessional voor diverse brancheorganisaties, federaties en andere samenwerkingsverbanden zowel op nationaal als op internationaal niveau. Binnen het cluster Industrie is hij als secretaris en beleidsmedewerker gericht op politiek-economische belangenbehartiging, het versterken van de branche(organisatie) en individuele dienstverlening.

Na afronding van zijn studie Internationale Betrekkingen / Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft René gewerkt bij ExxonMobil BSC in Praag (Tsjechië). Als contractbeheerder heeft hij een breed netwerk van (commerciële) relaties bediend. Binnen Wissenraet van Spaendonck is hij verantwoordelijk voor het ondersteunen en sturen van organisaties in de beleids- en strategieontwikkeling, het opzetten van lobbytrajecten richting den Haag en Brussel en het ontwikkelen van branche-instrumenten voor vernieuwingsrichtingen binnen diverse branches.