Willem Ebbens

Accountmanager

Willem Ebbens is accountmanager bij Wissenraet Van Spaendonck en is werkzaam voor klanten van het cluster Dienstverlening. Hij werkt onder meer voor de Stichting Normering Arbeid. Binnen de Stichting Normering Arbeid werkt hij als beleidsmedewerker aan beleidsontwikkeling, ondersteunt hij commissies en onderhoudt contacten met externe partijen uit het publieke en private domein.

Willem Ebbens heeft een Bestuurskundige achtergrond. Tijdens zijn studie is hij afgestudeerd in de richting Beleid en Advies en heeft hij zijn scriptie geschreven over Publiek-Private Samenwerking.