Wij bieden u Aandacht

voor wat u doet en wat u nodig heeft

Belangenbehartiging / lobby

Het maatschappelijk veld ontwikkelt zich voortdurend. En positionering is een absolute voorwaarde om in een snel veranderende markt overeind te blijven. Daarnaast bent u als brancheorganisatie continu op zoek naar oplossingen om het rendement van uw leden te verbeteren. Wissenraet Van Spaendonck kan u hierin effectief begeleiden en ondersteunen.

We nemen uw branche en werkveld grondig onder de loep, analyseren en komen met een passend advies. Daarbij beperken we ons niet tot wat er van u verwacht wordt, maar kijken we verder. Wat kunt u bijvoorbeeld als collectief zelf doen om zowel naar binnen als buiten maatschappelijk draagvlak te creëren. Hoe vertaalt zich dat in een gedegen positionering? En hoe brengt u die boodschap met de juiste toon en inzet van de juiste middelen naar buiten? Passend uiteraard bij uw doelstellingen, die van uw leden en overige publieksgroepen.

De ambitie een gesprekspartner in Den Haag en Brussel te zijn, vraagt nu eenmaal een andere positionering dan als u een kennispartner bent voor uw leden. Of een innovatieve aanjager die zijn marktpositie wil versterken. Pas als duidelijk is wat u wilt bereiken, gaan we samen aan de slag.

Meer weten over: Belangenbehartiging / lobby?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers