Wij bieden u Aandacht

voor wat u doet en wat u nodig heeft

Goede arbeidsverhoudingen

In Nederland zijn er maar liefst 750 cao’s, waar ruim 6 miljoen werknemers onder vallen. En dat is niet voor niets. De cao is immers de pijler van de arbeidsvoorwaardenvorming en verhoudingen in ons land. Het is een krachtig instrument dat effectief inhoud en richting geeft aan de belangen van zowel werkgever als werknemer. Overleg hierover gaat dan ook altijd gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Met bijna 100 jaar ervaring in cao-trajecten, nemen we deze rol graag op ons.

Grote belangen en een brede reikwijdte
Arbeidsvoorwaardenoverleg gaat om grote belangen en heeft een brede reikwijdte. De werknemer heeft behoefte aan zeggenschap over zijn arbeidsvoorwaarden. De werkgever wil flexibiliteit, maar ook waardevolle medewerkers aan zich binden. Dat is een continu proces, dat gaat over hoe veranderingen in de organisatie en persoonlijke levenssfeer van werknemers zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden.

Bovendien verandert de wereld in rap tempo en ook dat drukt zijn stempel op het cao-overleg. Deskundigheid is dan ook essentieel, evenals het snel kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden in de branche of organisatie. Aan ons de taak om vanuit de verschillende belangen tot één resultaat te komen.

Meer weten over: Goede arbeidsverhoudingen?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers