Wij bieden u Aandacht

voor wat u doet en wat u nodig heeft

Opleiden en ontwikkelen

Ontwikkelingen in de maatschappij en binnen het bedrijfsleven volgen elkaar in recordtempo op. De markt vraagt veel en met alleen mooie papieren red je het als werknemer vandaag de dag niet meer. Continue scholing is essentieel. Daar profiteren niet alleen werknemers, maar ook werkgevers van. Enerzijds door het verhogen van de kwaliteit, anderzijds omdat werkgevers zodoende werknemers makkelijker aan zich kunnen binden.

Wissenraet Van Spaendonck helpt brancheorganisaties om een opleidings- en ontwikkelingsbeleid voor hun werknemers vast te stellen en uit te voeren. Alleen op die manier kunnen zij hun kennis, vaardigheden en competenties up-to-date houden en voldoen aan de eisen die de werkgever stelt. Werknemers vergroten daardoor hun kansen op werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid. Terwijl tegelijkertijd de onderneming beschikt over werknemers die optimaal kunnen inspelen op de innovatieve uitdagingen waarvoor de markt hen stelt.

Financiële ondersteuning
Voor de uitvoering van een dergelijk opleidings- en ontwikkelingsbeleid, worden zowel middelen van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen ingezet, als externe financieringsbronnen zoals ESF-subsidie. Onze kennis van branches en aanbieders van opleidingen garandeert succes, zodat een eigen investering zich vaak snel terugverdient.

Meer weten over: Opleiden en ontwikkelen?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers