Wij bieden u Gemak

door u werk uit handen te nemen

Ledenadministratie

Uw leden vormen het hart van uw vereniging. En het is belangrijk dat uw leden dat ook zo beleven. Dat begint simpelweg met de aanmelding van een nieuw lid, maar werkt ook door in mutaties en zelfs afmeldingen. Met het goed bijhouden van de ledenadministratie van uw vereniging is echter veel tijd gemoeid.

Dankzij ons state of the art CRM-systeem dragen we van begin tot eind zorg voor de ledenadministratie van uw vereniging. Zo worden aanmeldingen en mutaties snel verwerkt, zodat u altijd actueel inzicht heeft. Natuurlijk maken wij bij de registratie van ondernemingen waarvoor premie wordt geïnd op basis van een algemeen verbindend verklaarde cao, onderscheid tussen georganiseerde en ongeorganiseerde ondernemingen. Zo wordt voldaan aan de eisen van het Toetsingskader AVV, bent u verzekerd van een efficiënte en kloppende inrichting van uw proces en houdt u tijd over voor andere zaken.

Meer weten over: Ledenadministratie?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers