Wij bieden u Gemak

door u werk uit handen te nemen

Starten met samenwerken

Gaat u een vereniging oprichten? Of een stichting of ander samenwerkingsverband bijvoorbeeld? Dan komt daar nog best wel wat bij kijken. Welke rechtsvorm past het beste, hoe hoog moet de contributie zijn, gaat u werken met vrijwilligers of huurt u liever personeel in? En zo ja, aan welke voorwaarden moet u dan voldoen? Op deze en andere vragen geeft Wissenraet Van Spaendonck antwoord.

Eigenlijk is het net als vroeger; voor een goed idee staan mensen open en als het nodig is legt iedereen geld in de pot om dat idee te realiseren. Als we tenminste vinden dat het leuker, beter of effectiever is om het samen te doen en niet alleen. Ingewikkelder dan dit hoeft het niet te zijn. Samen vorm je een netwerk of een club, en voer je bepaalde activiteiten uit.

Samenwerking structureren
Pas als het idee meer vorm krijgt, is het belangrijk om de samenwerking te structureren en afspraken beter vast te leggen. Bijvoorbeeld omdat er bij het oprichten van een vereniging, stichting of dergelijke steeds meer mensen bij betrokken zijn, er meer geld mee gemoeid is, er een langetermijndoelstelling is en/of als er met één stem naar buiten gesproken moet worden.

Succesvol een stichting of vereniging oprichten
Om de samenwerking verder goed te structureren dienen onder andere juridische en financiële zaken geregeld te worden. En wel zodanig dat alle betrokkenen zich niet alleen gehoord voelen, maar ook de verantwoordelijkheid voelen om snel aan de slag te gaan.

Wissenraet Van Spaendonck staat u met raad en daad bij als het gaat om vragen zoals:

  • Welke rechtsvorm kiest u? Gaat u een vereniging oprichten of past een stichting beter?
  • Is er een huishoudelijk reglement nodig voor praktische situaties?
  • Is er een heldere opstartbegroting? En wat is een redelijke contributie?
  • Hoe gaat u om met wettelijke verplichtingen zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel? En wie zijn dan de bestuursleden?
  • Gaat u werken met vrijwilligers en wat mag dan wel en wat niet?
  • Of huurt u mensen in en zo ja, waar moet u dan als werkgever aan voldoen?
  • Gaat u activiteiten zoals de backoffice, belangenbehartiging, bestuursondersteuning en secretariële werkzaamheden uitbesteden of juist niet?

Meer weten over: Starten met samenwerken?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers