Wij bieden u Inzicht

in wat er speelt en wat er leeft

Uitvoeren ledenonderzoek

Wat leeft er bij uw leden? Zijn ze tevreden met het aanbod en met de informatievoorziening? En wat verwachten ze nog meer van u? Vragen waar u als vereniging waarschijnlijk graag een antwoord op zou willen hebben. Het uitvoeren van een ledenonderzoek drukt echter vaak behoorlijk op uw budget, kost veel tijd en is meestal omslachtig. Dat is verleden tijd met de betaalbare en eenvoudige online onderzoekstool van Brench!

Een vereniging bindt leden niet door meer van hetzelfde te bieden, maar juist te zorgen voor vernieuwing. Door in te spelen op de actualiteit bijvoorbeeld of door nieuwe marktkansen in kaart te brengen. De wensen en behoeften van de leden staan daarbij centraal. Of het nu gaat om ondernemers, professionals of consumenten; iedereen wil immers gekend, gehoord en betrokken worden. Het is daarom goed om regelmatig een ledenonderzoek uit te (laten) voeren en te ontdekken wat er speelt onder uw leden.

Ambassadeurs en strategische beslissingen
Tevreden leden zijn de ambassadeurs van uw vereniging en ze leveren een grote bijdrage aan het aantrekken van nieuwe leden. Het is dan ook belangrijk om te weten welke richting deze ambassadeurs uit willen. Zo komt u bijvoorbeeld soms voor strategische keuzes te staan, die u graag goed wilt onderbouwen. Met behulp van de resultaten van een ledenonderzoek kunt u beleidsplannen en koersveranderingen verantwoorden richting uw leden en andere belanghebbenden. Tot slot biedt een ledenonderzoek uitkomst bij het evalueren van specifieke activiteiten.

Snel inzicht in ledentevredenheid
Met de online onderzoekstool van Brench! krijgt u snel inzicht in de
ledentevredenheid binnen uw vereniging. Het ledenonderzoek is eenvoudig zelf op te zetten en u ontvangt bovendien een overzichtelijke rapportage. Zo kunt u zonder grote investering weloverwogen toekomstplannen maken op basis van de resultaten van het ledenonderzoek. En bovenal samen groeien naar een nog hogere ledentevredenheid.

Het ledenonderzoek van Brench! in het kort:

  • Er staat een volledige en representatieve vragenlijst voor u klaar, die naar wens uit te breiden is met extra vragen.
  • Het ledenonderzoek kunt u personaliseren met uw eigen logo en verenigingsnaam.
  • De vragen zijn getoetst en hebben hun waarde bewezen bij meer dan 250 verenigingen.
  • U ontvangt online een overzichtelijke rapportage van het ledenonderzoek.
  • Het ledenonderzoek is zeer laagdrempelig; het invullen van de vragenlijst kost slechts 10 minuten.
  • Brench! is bovendien betaalbaar.