Wij bieden u Inzicht

in wat er speelt en wat er leeft

Benchmarks

Als vereniging moet u constant scherp zijn op uw eigen toegevoegde waarde. U wilt immers het verschil maken voor uw leden en bent op zoek naar die zaken waarmee u uw vereniging kunt verbeteren. De online onderzoekstool Brench! geeft u inzicht in de effectiviteit van uw bureauorganisatie en laat zien hoe u op de verschillende kerntaken presteert.

Prestaties van uw vereniging verklaren en verbeteren
Met Brench! zet u de prestaties van uw vereniging in het juiste perspectief. Door onderzoek te doen onder leden en stakeholders krijgt u inzicht in de sterke en verbeterpunten van uw vereniging. Door te benchmarken met anderen kunt u bovendien de prestaties van uw eigen vereniging nog beter interpreteren.

Duidelijke keuzes maken
Als vereniging wilt u vooroplopen. Dit vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Brench! helpt u aan de benodigde data zodat u zelf die keuzes kunt maken. Overigens maken wij ook met behulp van Brench! specifieke benchmarks voor verenigingen, waarbij u nog beter zicht krijgt op marktontwikkelingen.

Meer weten over: Benchmarks?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers