Wij bieden u Inzicht

in wat er speelt en wat er leeft

Doorlichten bedrijfsvoering

Om alle afspraken binnen uw vereniging goed te borgen, dienen zaken te worden vastgelegd. In de statuten of een huishoudelijk reglement bijvoorbeeld. Maar ook in interne procedures en reglementen voor onder andere het innen van contributie en de wijze waarop een ledenvergadering tot besluiten kan komen. Dat is vaak redelijk overzichtelijk en dat kunt u waarschijnlijk nog allemaal prima zelf handelen.

Onze ervaring is echter dat er na verloop van tijd steeds meer afspraken en processen bijkomen. Gevolg hiervan is dat de administratieve organisatie onopgemerkt groter en groter wordt. Daar zijn de leden niet altijd mee geholpen. Sterker nog: het kan tot onvrede leiden.

Meerdere invalshoeken
Bovendien merken we dat processen vaak vanuit een bepaald perspectief zijn ingericht, maar dat dat niet voor alle stakeholders even logisch werkt. Dat heeft op zijn beurt weer consequenties voor de effectiviteit. Leden klagen bijvoorbeeld over doublures waar het gaat om omzetenquêtes, contributieopgaves en benchmarking. Ook de tijd die gaat zitten in het bijhouden van PE-punten voor bepaalde opleidingen is vaak onderwerp van discussie. Een frisse blik op het proces doet wonderen en daarbij zijn wij u graag van dienst.

Periodieke bedrijfsvoeringsscan
Wij lichten met onze periodieke bedrijfsvoeringsscan het huidige proces door. Dit inclusief een check of alle reglementen qua logica, vigerende wetgeving en effectiviteit nog wel doen wat ze moeten doen. Ook houden we de processen vanuit de verschillende stakeholders tegen het licht en geven advies over verbetering van het proces en systeeminrichting. Door bijvoorbeeld digitalisering en zelfservice, kunt u al veel winnen. Een dergelijke scan is overigens echt niet jaarlijks nodig, maar om de drie tot vier jaar.

Meer weten over: Doorlichten bedrijfsvoering?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers