Wij bieden u Inzicht

in wat er speelt en wat er leeft

MKB Banenmonitor

Het Midden- en Kleinbedrijf wordt vaak gezien als de banenmotor van Nederland. Maar geldt dat altijd en overal? En in welke branches gaat het goed en in welke minder? De MKB Banenmonitor van Wissenraet Van Spaendonck beantwoordt deze en andere vragen. Bovendien krijgt u een actueel beeld en kwantitatief inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen in het MKB.

Daarnaast signaleren we vanuit onze eigen dienstverlening ook kwalitatief relevante ontwikkelingen rondom arbeidsverhoudingen. Gecombineerd kunnen vanuit beide informatiebronnen tools ontwikkeld worden om meer inzicht te krijgen in de status quo en ontwikkeling van de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Voor heel Nederland, maar ook op maat voor uw regio of branche.

Betrouwbare salarisgegevens
De voornaamste bron van de MKB Banenmonitor is Loket.nl. Dit is een salaris- en personeelsadministratieplatform voor 100.000 werkgevers en 850.000 werknemers in het Nederlandse MKB. Cijfers hieruit worden vergeleken, aangevuld en gecombineerd met gegevens van diverse externe bronnen.

Gratis online rapportage
De Van Spaendonck MKB Banenmonitor biedt u elk kwartaal een gratis online rapportage. Daarin staan diverse dwarsdoorsnedes, uitgesplitst per branche, regio of onderwerp (bijv. werkgelegenheid of salarisontwikkeling). Eenmalige of periodieke rapporten ontwikkelen we graag voor u op maat, zoals bijvoorbeeld een salarisonderzoek. Schrijft u zich bovendien in voor de gratis trendupdate, dan ontvangt u automatisch een e-mail wanneer de MKB Banenmonitor geüpdatet is.

Meer weten over: MKB Banenmonitor?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers