Wij bieden u Nieuwe kansen

voor uw leden, individueel of in cocreatie

Nieuwe verdienmodellen

Uw huidige businessmodel nadert zijn houdbaarheidsdatum. En dat gaat wellicht sneller dan u denkt. De ontwikkelingen op technologisch, politiek en maatschappelijk vlak volgen elkaar immers in recordtempo op. En of u nu wilt of niet; u staat in het middelpunt van die hectiek. Zie het als een kans om nieuwe mogelijkheden en verdienmodellen aan te grijpen. Wissenraet Van Spaendonck denkt graag met u mee over de invulling hiervan.

De rol van verenigingen verandert
De waarde die uw vereniging toevoegt, ligt onder het vergrootglas van uw achterban en wordt steeds kritischer bekeken. De rol van verenigingen verandert hierdoor, ook die van u. Traditionele taken raken achterhaald en nieuwe kansen dienen zich aan. Uw verworven bestaansrecht is niet langer een onomstotelijk feit, maar het resultaat van tijdig inzicht en aanpassingsvermogen. Als het goed is tenminste.

Samenwerking leidt tot vooruitgang
Wissenraet Van Spaendonck juicht deze noodzaak tot vernieuwen toe en wil samen met u aan de bak. De toekomst omarmen, gewoon omdat dat uitdagend is en uw achterban er (uiteindelijk) beter van wordt.

De kracht van verenigingen staat immers niet ter discussie. Meer dan ooit geldt dat samenwerking leidt tot vooruitgang. Er komen alleen steeds meer mogelijkheden om dat te bewerkstelligen. Digitalisering is daarbij geen bedreiging, maar een kans die mogelijk maakt wat voorheen ondenkbaar was. Wij helpen u graag bij dat denkwerk.

Nieuwe wegen bewandelen
We komen met verrassende invalshoeken, maar verliezen de realiteit niet uit het oog. Samen met u vinden we de mogelijkheden die voor uw vereniging en achterban het beste werken. We onderzoeken daarnaast verdienmodellen die het meest recht doen aan de toegevoegde waarde die u als vereniging levert. Dit in nauwe samenspraak met uw achterban. Onze gezamenlijke inspanningen leiden tot een nieuw businessmodel, waarmee u weer jaren vooruit kunt. Tot het natuurlijk de houdbaarheidsdatum opnieuw nadert.

Meer weten over: Nieuwe verdienmodellen?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers