Inrichting pool en projectbureau LPBSO

LPBSO

Vraag van de opdrachtgever

Sinds 1 juli 2017 is het recht op een second opinion op het advies van de bedrijfsarts opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet. Het verzoek was om een pool op te zetten van bedrijfsartsen die de second opinions uitvoeren voor klanten van de bij OVAL, KoM en ZFB aangesloten arbodiensten en bedrijfsartsen.

Het project

De Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) is een uniek samenwerkingsverband tussen drie organisaties: OVAL, KoM en ZFB. De leden van deze organisaties vormen een grote groep van arbodiensten en zelfstandig werkende bedrijfsartsen. Zij zijn divers in omvang, werkwijze en klantenbestand. Allen ontvangen verzoeken van werknemers voor het uitvoeren van een second opinion door een bedrijfsarts. Via deze landelijke pool worden second opinions uitgevoerd door een team van 30 ervaren, gespecialiseerde bedrijfsartsen. Kwalitatief en onafhankelijk. Daarnaast ontwikkelt het projectbureau een landelijk informatiepunt voor vragen over de second opinion.

Om dit te realiseren heeft WVS op basis van heldere afspraken tussen de partijen in een samenwerkingsovereenkomst de processen uitgewerkt, een team van ervaren bedrijfsartsen samengesteld, een aparte website ontwikkeld en de begeleidende PR en communicatie uitgevoerd. De LPBSO wordt beheerd door een speciaal daarvoor ingericht projectsecretariaat.

Meer weten over: Inrichting pool en projectbureau LPBSO?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers