Ledenonderzoek

NVRA

Vraag van de opdrachtgever

De Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA) wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek de wensen en behoeften van haar leden inzichtelijk te maken om stappen te kunnen zetten richting de toekomst.

Het project

Met onze expertise op het gebied van ledenonderzoek hebben we een vragenlijst ontwikkeld die aansluit bij de wensen van de NVRA. Vervolgens hebben we de vragenlijst geprogrammeerd, verzonden en de resultaten verzameld. De resultaten zijn vervolgens geanalyseerd en gepresenteerd aan de NVRA. Deze presentatie omvatte niet alleen de resultaten van de enquête maar ook een advies aan de NVRA voor verdere professionalisering richting de toekomst.

Meer weten over: Ledenonderzoek?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers