Premieinning Sociaal Fonds Handel in Bouwmaterialen

Sociaal Fonds Handel in Bouwmaterialen

Vraag van de opdrachtgever

Zorg dat de premie die ondernemingen in de Handel in Bouwmaterialen op grond van de algemeen verbindend verklaarde cao moeten afdragen aan het Sociaal Fonds Handel in Bouwmaterialen, door alle ondernemingen wordt afgedragen. Verzorg die inning zo efficiënt en effectief mogelijk en geef het bestuur volledig inzicht in het proces en de resultaten ervan. Inzicht in de financiële huishouding van het Fonds moet leiden tot een jaarrekening die is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, zoals vereist volgens het Toetsingskader AVV.

Het project

We hebben de lijst van premieplichtige bedrijven die wij van de vorige administrateur ontvingen in overleg met het bestuur van het Sociaal Fonds Handel in Bouwmaterialen op veel onderdelen geactualiseerd en gecorrigeerd en gebruikt als basis voor de premie-inning. Daardoor konden we de financiële administratie en de vermogenspositie van het Fonds voor het bestuur beter in kaart brengen. Het bestuur is nu weer in control en heeft zicht op de bestedingsruimte van het Fonds waardoor het zijn bestuurstaak optimaal kan uitvoeren. Tenslotte was het inzicht in de financiële huishouding reden voor de accountant een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening van het Fonds.

Meer weten over: Premieinning Sociaal Fonds Handel in Bouwmaterialen?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers