Voorlichtingsbijeenkomsten

OVAL

Vraag van de opdrachtgever

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Deze wetswijziging heeft grote gevolgen voor werkgevers en werknemers. Arbodiensten informeren hun eigen klanten over deze wijzigingen, maar partijen als VNO-NCW/MKB en AWVN vragen ons om vanuit OVAL als branchevertegenwoordiger de wijzigingen aan hun leden toe te lichten.

Het project

In het voorjaar van 2017 hebben 3 voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden samen met AWVN. In het najaar organiseerde VNO-NCW/MKB in 5 regio’s in het land voor hun leden bijeenkomsten. Naast OVAL leverde ook AWVN en Inspectie SZW een inhoudelijke bijdrage. Voor OVAL zijn de bijeenkomsten een manier om direct voorlichting te geven aan klanten van hun leden en de checklist voor het basiscontract te presenteren voor het goede gesprek tussen werkgever en arbodienstverlener.

Meer weten over: Voorlichtingsbijeenkomsten?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers